อัตราค่าบริการ

บริการให้เช่ารถตู้แบบเหมาวันภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่างจังหวัด

ค่าบริการ 1,800 / วัน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง

เงื่อนไขในการให้บริการ

• เวลาในการทำงานเริ่ม 6.00 น. – 20.00 น.
• หลังจาก 20.00 น. คิดเพิ่ม ชม.ละ 200 บาท


ราคาเช่ารถตู้รับส่งจากสนามบินไปยังที่ต่างๆรวมน้ำมัน

หมายเหตุ : หากต้องการเดินทางไปสถานที่อื่นๆกรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา ได้ที่